Politika zasebnosti

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Tega se zavedam in spoštujem zasebnost svojih strank ter uporabnikov, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnam odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR). Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim osebam znotraj podjetja in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev društva in izpolnjevanje pravic in obveznosti.

Upravljalec osebnih podatkov

Irena Gubina je ljubiteljica narave in pristnega stika v odnosih. To vodilo prepleta v ljubezen do konj in delo z njimi.

Ireno so konji, mogočne in odzivne živali očarale in tako prevzele, da je večino časa v mladosti posvečala prav njim. Skozi odraščanje se je preizkusila v raznih konjeniških disciplinah; preskakovanje ovir, treniranje galoperjev in kasačev, terensko jahanje, dresurni trening (Lipica).

Zavedam se pomena varstva osebnih podatkov. Moje stranke in obiskovalci so zame dragoceni, razumem njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnam odgovorno. Vaših podatkov ne bom pod nobenim pogojem uporabila brez vašega privoljenja ali jih kakorkoli posredovala oziroma predala v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Katere podatke zbiram

  • Ime in priimek
  • Elektronski naslov
  • Telefonska številka
  • IP naslovi
  • Dnevniški zapisi
  • Datoteke
  • Podatkovne baze
  • Uporabniška imena in gesla za dostop do nadzornih plošč

Namen zbiranja osebnih podatkov

Namen zbiranja osebnih podatkov na spletni strani www.irenagubina.net je:

  • Z izpolnitvijo obrazca za povpraševanje o mojih storitvah se strinjate, da vaše osebne podatke Irena Gubina hrani v bazi z namenom ugotavljanja vašega zanimanja za posamezne storitve ter kontaktiranja v zvezi z njimi prek elektronske pošte ali telefona. Irena Gubina v tem primeru hrani in obdeluje vaše osebne podatke z namenom pošiljanja odgovora na vaše povpraševanje ter morebitnega nadaljnega sodelovanja.
  • Izboljšava uporabniške izkušnje na naši spletni strani

Kako dolgo hranim osebne podatke

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali oz. blokirali dostop do njih.

Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Irena Gubina, Betanja 2, 6215 Divača, ali preko elektronskega sporočila, ki ga pošljete na elektronski naslov aajrin.horse@gmail.com, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Irena Gubina, Betanja 2, 6215 Divača, ali preko elektronskega sporočila, ki ga pošljete na elektronski naslov aajrin.horse@gmail.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.